Quadra MEP Engineering sp. z o.o. zobowiązuje się do utrzymywania najwyższych standardów społecznych, środowiskowych i zarządzania.

Przyjęta przez nas polityka i działania mają na celu osiągnięcie "założeń zrównoważonego rozwoju" określonych przez ONZ (agenda 2030).

Każdy pracownik, poprzez swoją odpowiedzialną postawę, jest zobowiązany i zaangażowany we wdrożenie polityki mającej na celu zrównoważony rozwój. 

PORTFOLIO

USŁUGI

O NAS

Spółka działa na rynku polskim i europejskim gdzie zajmuje się budową i wyposażaniem obiektów technologicznych takich jak zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, elektrownie w niezbędny sprzęt jak rurociągi, pompy, instalacje energetyczne czy wentylację przemysłową.

Zasilanie awaryjne

UPS

Instalacje światłowodowe

IT

Automatyka przemysłowa

AKPiA

Energetyka NN i SN 

Dowiedz się więcej....

PODSTAWOWY PROFIL NASZEJ DZIAŁALNOŚCI TO CZTERY GŁÓWNE FILARY:

Jesteśmy profesjonalną, multidyscyplinarną firmą inżynierską świadczącą innowacyjne usługi inżynierskie.

Chcemy zostać Twoim partnerem , abyśmy razem mogli stworzyć zdrowe i komfortowe środowisko, które inspiruje.

Quadra MEP Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami: biuro@quadramep.com